Referencie


Parkové výsadby

  • McDonlad’s Banská Bystrica
  • Park Dudince
  • rodinné domy v okolí Banskej Bystrice, vo Zvolene, v Bratislave…


Interiéry

  • Bankové haly – B.Bystrica, Nitra, Žiar nad Hronom, Košice, Bratislava, Ostrava, Opava, Čes.Těšín, Zábřeh
  • Reštaurácie – v Banskej Bystrici, Čínska reštaurácia v Nitre, Vila Jedľa Vysoké Tatry, Rýchloobslužná reštaurácia v Košiciach a Žiline, Vila Galandová Turčianske Teplice